ΜΥΤΙΚΑΣ MARKET

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΜΑΝΑΒΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2 – ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.2352044711
FAX: 2352044800
e-mail:bousiosrooms@yahoo.gr


Προβολή ΜΥΤΙΚΑΣ MARKET σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους